Om Center for forskning i regional dynamik og ulighed

Om Center for Forskning i Regional Ulighed

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har i efteråret 2016 samlet en gruppe forskere til at udvikle og initiere et forskningsprogram inden for regional ulighed ved Aalborg Universitet.

Sigtet er at skabe et forskningsmæssigt fyrtårn for Aalborg Universitet, der kan markere sig nationalt og internationalt som forsknings- og videnscenter på dette område. Forsknings- og videnscentret vil desuden arbejde målrettet mod at etablere et tæt samarbejde med praktikere inden for området, for derved at understøtte, at den udviklede viden kan vejlede og omsættes til praksis på nationalt, regionalt og kommunalt niveau.

Etableringsgruppen består af professor Jørgen Goul Andersen og lektor Morten Lassen (begge Institut for Statskundskab), lektor Ina Drejer og Jesper Lindgaard Christensen (begge Institut for Økonomi og Ledelse) samt professor, forskningschef Hans Thor Andersen (Statens Byggeforskningsinstitut, SBI, Aalborg Universitet). Sekretariatsfunktionen varetages af Institut for Statskundskab.