Center for forskning i regional dynamik og ulighed

Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed

Regional ubalance opleves i stigende grad som et problem. Men i hvor høj grad og på hvilke områder er der egentlig regional ulighed? Og hvad er årsagerne til den ulighed, der kan påvises? Det er nogle af de spørgsmål, som Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed sætter fokus på.

Forskning om regional ulighed har mange forskellige fokuspunkter og er spredt mellem forskellige faglige tilgange. Det hæmmer den videnskabelige indsigt og betyder, at den politiske debat og politiske initiativer har begrænset forskningsbaseret viden at støtte sig til.

Der er behov for en større faktuel viden om regional ulighed, inklusiv drivkræfterne bag udviklingen. Og der er behov for en mere tværvidenskabelig tilgang, som kan binde den eksisterende viden sammen, og danne grundlag for en mere omfattende, bred og systematisk forskningsindsats. Det er ambitionen, at Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed kan bidrage til at udvikle en sådan forskningsindsats.