Nyhed

Nye ReDy Working Papers

Lagt online: 17.06.2021

Der er to nye ReDy-Working Papers tilgængelige inden for temaet "Erhvervsudvikling - lokalisering og betingelser for beskæftigelse og regional dynamik" under det Obel-finansierede projekt "Danmark i Balance - regional dynamik og ulighed". 

Det første Working Paper, udarbejdet af Sigrid Jessen med flere, giver et overblik over den nyere litteratur om den langsigtede økonomiske effekt af økonomiske kriser, med særligt fokus på finanskrisen i 2008, samt på hvilke faktorer, der kan bidrage til at forklare regionale forskelle i effekten af krisen. 

Det andet Working Paper, udarbejdet af Jesper Eriksen og Ina Drejer, undersøger hvorvidt der er regionale forskelle i Danmark på hvor stærk en sammenhæng der er mellem ændringer i lønniveau og udbuddet af arbejdskraft.