Nyhed

Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed modtager millionbevilling fra Det Obelske Familiefond

En bevilling på 5,5 mio. kr. fra Det Obelske Familiefond betyder, at Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed nu kan påbegynde en række undersøgelser af årsager til og konsekvenser af de geografiske forskelle i virksomhedernes værditilvækst og væksten i befolkningen og arbejdsstyrken.

Lagt online: 13.10.2017